"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Здравствена комисија за упис у средњу школу

Поштовани родитељи осмака,

Подсећамо Вас да за ученика са здравственим проблемима можете поднети лекарску документацију здравственој комисију при Окружној комисији Шабац (потребно је после прегледа, уверење изабраног педијатра са упутом за Окружну здравствену комисију Шабац као и копије лекарске документације коју поседују ученици односно родитељи/законски заступници ученика). Рок за предају документације надлежној Окружној комисији Шабац за здравствену комисију је 7. јун 2024. године.

Секретар Окружне уписне комисије и Окружне здравствене комисије Шабац примаће документацију од родитеља и законских заступника и школа радним данима од 11 до 14 часова у Шабачкој гимназији, улица Масарикова 13, почев од 16. маја закључно са 6. јуном 2024. године до 14 часова. Предлажемо да документацијуа доставите до 3. јуна како би чланови здравствене комисије благовремено припремили документацију за седницу Здравствене окружне комисије Шабац.

Телефон секретара Окружне уписне и здравствене комисије, Јоване Радојчин је 062/305-810. Обрасци пријаве за здравствену комисију се налазе код секретара.

Здравствена комисија ће заседати 8. јуна у Шабачкој гимназији, улица Масарикова 13. О тачној сатници за сваког ученика благовремено ће родитељи и законски заступници бити обавештени телефонским путем, а и школе ће добити сатнице за своје ученике како би пружиле подршку у евентуалној организацији доласка ученика односно родитеља и законских заступника.

Циљ нам је да сви основци упишу средњу школу. Ако родитељи или законски заступници то ипак не желе (средња школа још није законом обавезна), потребно је да то писано изјаве у 3 примерка, да основна школа то заведе и један примерак задржи, један достави Окружној уписној комисији и један остане код родитеља и законског заступника.

С поштовањем,
Дражан Милосављевић, председник ОУК Шабац