"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Запослени

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 • Директор школе: Живан Макевић
 • Помоћник директора: Драгица Шуваковић

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

 • Секретар школе: Љиљана Петровић
 • Шеф рачуноводства: Снежана Живановић
 • Административни радник: Душан Јовановић 

СТРУЧНА СЛУЖБА

 • Педагог: Снежана Петровић
 • Психолог: Мирјана Васић
 • Библиотекар: Драгица Шуваковић
 • Библиотекар: Соња Сотировић

ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК

 • Јагода Станић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Авдаловић Весна
 2. Арсеновић Светлана
 3. Вељић Милена
 4. Живановић Весна
 5. Јанић Јасмина
 6. Јовић Радмила
 7. Јокић Милена
 8. Латковић Бранка
 9. Марић Биљана
 10. Марковић Милена
 11. Марковић Данијела
 12. Митровић Србијанка
 13. Радуловић Јагода
 14. Чобанов Славка
 15. Шобић Босиљка

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Поповић Слађана
 2. Марђокић-Симић Вера
 3. Ковачевић Бојана
 4. Сотировић  Соња

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Станковић Јелена
 2. Павловић Марија
 3. Димић Јована
 4. Миловановић Соња

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Станчетић Мирјана
 2. Милутиновић Светлана
 3. Миловановић Соња

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Јоцић Душан
 2. Јокић Раде

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Марковић Марија

ИСТОРИЈА

 1. Томић Бранислава
 2. Исаиловић Александра

ГЕОГРАФИЈА

 1. Вишњић Јасмина
 2. Шуковић Драгана

МАТЕМАТИКА

 1. Угљешић-Ковановић Јасна
 2. Танасић Мирјана
 3. Панић Борисав
 4. Вукашиновић Нада

ФИЗИКА

 1. ИлићТатјана
 2. Павлица Зоран

ХЕМИЈА

 1. Степановић Воја
 2. Павловић Нада

БИОЛОГИЈА

 1. Јоцић Роса
 2. Марковић Данијела

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Протић Марина
 2. Бобић Милица

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ИЗАБРАНИ СПОРТ

 1. Тодоровић Драгомир
 2. Симић Петар
 3. Милићевић Гордана

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 1. Марковић-Стојановић Душица
 2. Вукашиновић Нада

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

 1. Јокић Раде
 2. Јоцић Душан

ХОР  И  ОРКЕСТАР

 1. Марковић Марија

ВЕРСКА НАСТАВА

 1. Гајић Зоран
 2. Гријућ Александар

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

ДОМАР/МАЈСТОР  ОДРЖАВАЊА

 1. Милић Саша
 2. Благајац Роберт

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

 1. Нишчевић Љубинка
 2. Зеленовић Иванка
 3. Вујанић Слободанка
 4. Туфегџић Зорица
 5. Петровић Милана
 6. Алексић Татјана
 7. Ненадовић Биљана