"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати." - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет." - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи." - Алберт Ајнштајн

Запослени

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 • Директор школе: Живан Макевић
 • Помоћник директора: Драгица Шуваковић

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

 • Секретар школе: Љиљана Петровић
 • Шеф рачуноводства: Снежана Живановић
 • Административни радник: Сандра Деспотовић

СТРУЧНА СЛУЖБА

 • Педагог: Снежана Петровић
 • Психолог: Мирјана Васић
 • Библиотекар: Драгица Шуваковић
 • Библиотекар: Илинка Шуваковић

ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК

 • Јагода Станић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Авдаловић Весна
 2. Арсеновић Светлана
 3. Вељић Милена
 4. Латковић Бранка
 5. Живановић Весна
 6. Јанић Јасмина
 7. Јовић Радмила
 8. Јокић Милена
 9. Марић Биљана
 10. Марковић Милена
 11. Марковић Данијела
 12. Митровић Србијанка
 13. Радуловић Јагода
 14. Чобанов Славка
 15. Шобић Босиљка

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Поповић Слађана
 2. Марђокић-Симић Вера
 3. Ковачевић Бојана
 4. Сотировић  Соња

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Станковић Јелена
 2. Богдановић Марија

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Станчетић Мирјана
 2. Милутиновић Светлана
 3. Миловановић Соња

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Јоцић Душан
 2. Миљковић Мирјана

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Марковић Марија

ИСТОРИЈА

 1. Томић Бранислава

ГЕОГРАФИЈА

 1. Вишњић Јасмина
 2. Шуковић Драгана

МАТЕМАТИКА

 1. Угљешић-Ковановић Јасна
 2. Танасић Мирјана
 3. Вукашиновић Нада

ФИЗИКА

 1. Цвејовић  Татјана
 2. Павлица Зоран

ХЕМИЈА

 1. Степановић Воја

БИОЛОГИЈА

 1. Јоцић Роса
 2. Марковић Данијела

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Протић Марина
 2. Бобић Милица
 3. Марковић-Стојановић Душица

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ИЗАБРАНИ СПОРТ

 1. Тодоровић Драгомир
 2. Симић Петар
 3. Милићевић Гордана

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 1. Марковић-Стојановић Душица
 2. Протић Марина
 3. Павлица Зоран

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

 1. Јокић Раде

ДОМАЋИНСТВО

 1. Ђуришић Невена

ХОР  И  ОРКЕСТАР

 1. Марковић Марија

ВЕРСКА НАСТАВА

 1. Гајић Зоран

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

ДОМАР/МАЈСТОР  ОДРЖАВАЊА

 1. Милић Саша
 2. Благајац Роберт
 3. Милић Милан

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

 1. Нишчевић Љубинка
 2. Зеленовић Иванка
 3. Вујанић Слободанка
 4. Туфегџић Зорица
 5. Петровић Милана
 6. Алексић Татјана
 7. Ненадовић Биљана