"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Запослени

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 • Директор школе: Живан Макевић
 • Помоћник директора: Драгица Шуваковић

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

 • Секретар школе: Анита Милошевић
 • Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове: Снежана Живановић
 • Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Татјана Игњатовић 

СТРУЧНА СЛУЖБА

 • Педагог: Снежана Петровић
 • Психолог: Мирјана Васић
 • Библиотекар: Драгица Шуваковић
 • Библиотекар: Соња Сотировић

ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК

 • Јагода Станић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Весна Авдаловић 
 2. Светлана Арсеновић
 3. Милена Вељић
 4. Весна Живановић
 5. Јасмина Јанић
 6. Весна Јокић
 7. Милена Јокић
 8. Бранка Јанковић
 9. Биљана Марић
 10. Милена Марковић
 11. Данијела Марковић
 12. Србијанка Митровић
 13. Јована Новалић
 14. Данијела Перић
 15. Јагода Радуловић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Слађана Поповић
 2. Вера Марђокић-Симић
 3. Бојана Ковачевић
 4. Соња Сотировић  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Јелена Станковић
 2. Марија Павловић
 3. Љиљана Михајиловић
 4. Светлана Милутиновић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Светлана Милутиновић
 2. Соња Миловановић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Душан Јоцић
 2. Чедомир Туцић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Марија Марковић

ИСТОРИЈА

 1. Сандра Керкез
 2. Александра Исаиловић

ГЕОГРАФИЈА

 1. Јасмина Вишњић
 2. Драгана Панић

МАТЕМАТИКА

 1. Јасна Угљешић-Ковановић
 2. Мирјана Танасић
 3. Александра Трифуновић

ФИЗИКА

 1. Татјана Илић

ХЕМИЈА

 1. Воја Степановић
 2. Зора Мањенчић

БИОЛОГИЈА

 1. Роса Јоцић
 2. Данијела Марковић 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 1. Марина Протић
 2. Милица Бобић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 1. Драгомир Тодоровић
 2. Петар Симић
 3. Зоран Пантић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 1. Зоран Павлица
 2. Нада Вукашиновић

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

 1. Душан Јоцић
 2. Чедомир Туцић

ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ

 1. Светлана Милутиновић

САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ

 1. Јасмина Вишњић

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 1. Драгана Панић
 2. Данијела Марковић
 3. Роса Јоцић

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ

 1. Сандра Керкез

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА

 1. Драгомир Тодоровић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 1. Марина Протић 
 2. Милица Бобић

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

 1. Вера Марђокић Симић 
 2. Соња Сотировић

ВЕРСКА НАСТАВА

 1. Ненад Богдановић 
 2. Јанко Бабић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 1. Бојана Ковачевић 
 2. Слађана Поповић

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

ДОМАР/МАЈСТОР  ОДРЖАВАЊА

 1. Роберт Благајац

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

 1. Слободанка Вујанић
 2. Биљана Ненадовић
 3. Зорица Туфегџић
 4. Милана Петровић
 5. Рада Илић
 6. Саша Милић
 7. Јелена Петровић
 8. Невенка Глигорић
 9. Данијела Вудраговић Благајац
 10. Драгана Миочиновић