"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Упитник-ученици

Упитник за ученике - школски спорт

 

Драги ученици/-е

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује истраживање које се односи на школски спорт. У питању је испитивање ставова ученика основних и средњих школа о значају и развијености школског спорта и о унутрашњој и спољашњој мотивацији ученика за бављење школским спортом. Резултати добијени истраживањем битно ће утицати на унапређивање квалитета школског спорта у смислу повећаног ангажовања ученика у организованим активностима, у складу са програмом наставе и учења за предмет физичко и здравствено васпитање, као и у осталим облицима рада, односно ваннаставним и ваншколским организационим облицима рада (слободне активности – секције, недеља школског спорта, активности у природи, школска и ваншколска такмичења, корективно-педагошки рад, допунска настава и друго). Све наведено може значајно допринети формирању и унапређивању здравих животних стилова.

Молимо те да узмеш учешће у истраживању тако што ћеш попунити Упитник о ставовима ученика основних и средњих школа о значају и развијености школског спорта и о унутрашњој и спољашњој мотивацији ученика за бављење школским спортом, који се налази у прилогу овог мејла. Упитник попунити на линку

Рок за попуњавање упитника је 21.04.2022. године.

Захваљујемо на учешћу и срдачно те поздрављамо.