"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

УПИТНИЦИ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА

УПИТНИЦИ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, покренуо је иницијативу за евалуацију програма Грађанског васпитања и Верске наставе у основној и средњој школи, са циљем прикупљања података о степену остварености циљева и исхода наведених програма, квалитета уџбеника, као и задовољства ученика и наставника.

Резултати ове евалуативне студије ће бити квалитетна основа за унапређивање програма наставе и учења ових предмета у основној и средњој школи, за ревизију уџбеника и других наставних материјала, за осмишљавање програма стручног усавршавања наставника који остварују изборне програме и пружање додатне стручне подршке која ће бити у функцији осигурања квалитета наставе и учења.

Упитнике можете попунити на одговарајућим линковима. Рок за попуњавање упитника - 12. мај 2023. године.

1.       Упитиник за наставнике грађанског васпитања налази се на адареси:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWm-Q8BdB2tnFfk1vnMWppt0fqEvG50H9iiGjxE4verxsjrA/viewform?usp=share_link

2.      Упитник за наставнике верске наставе налази се на адареси:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYelJsWxPAXS0Kn5rSuawTt4ksJowJMfvYppD_BaACtx6xPA/viewform?usp=sf_link

3.      Упитник за ученике који похађају грађанско васпитање налази се на адареси:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczcLbksgPzxq3o-dQ87wUyalQOaBs_wgKNaERw6RYtsOFP6A/viewform?usp=sf_link

4.      Упитник за ученике који похађају верску наставу налази се на адреси:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBBAWHrpxNpRwDwokdFbkaA4bGlGLj4kXvtAB8GD6lhJddA/viewform?usp=sf_link