"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Школски спорт

Упитник - школски спорт

Поштовани родитељи,

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује испитивање ставова родитеља/других законских заступника према школском спорту (од петог до осмог разреда основне школе и од првог до четвртог разреда средње школе). Подаци о ставовима родитеља/других законских заступника су релевантни за формулисање закључака и препорука у сврху унапређивања квалитета школског спорта. Формулисањем одговарајућих препорука може се утицати на повећано ангажовање ученика у организованим активностима, у складу са програмом наставе и учења за предмет физичко и здравствено васпитање, као и у осталим облицима рада, односно ваннаставним и ваншколским организационим облицима рада (слободне активности – секције, недеља школског спорта, активности у природи, школска и ваншколска такмичења, корективно-педагошки рад, допунска настава и друго). У контексту претходно наведеног, сматрамо да повећано ангажовање ученика у школском спорту може значајно допринети формирању и унапређивању здравих животних стилова.

Молимо Вас да узмете учешће у истраживању тако што ћете попунити Упитник о ставовима родитеља/других законских заступника према школском спорту, који се налази овде.

Рок за попуњавање упитника је 21.04.2022. године.

Захваљујемо на учешћу и срдачно Вас поздрављамо.