"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Обавештење

ВАЖНО!

Обавештење за ученике осмог разреда и њихове родитеље,

По календару, од 04. до 08. априла 2022. године, планиране су активности везане за подношење пријава за полагање пријемних испита неопходних за упис у уметничку школу (музичку школу, балетску школу и уметничку школу ликовне области), односно на образовне профиле у области уметности, одељења за ученике са изузетним, односно посебним способностима, школе у којима се део наставе остварује на страном језику и школе за талентоване ученике.

Подношење пријава се може извршите на три начина и то:

 

·        04.04. од 08 ч до 07.04. у 24 ч (понедељак-четвртак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита на Порталу: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

 

·        07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама

 

·        07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита у средњим школама у којима се полаже пријемни испит

 

У доступним упутствима на порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/, као и на административном порталу https://admin.mojasrednjaskola.gov.rs , могу се пронаћи детаљни описи радњи везаних за подношење пријава за ученике.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Уколико за ученика постоји евидентирана пријава коју је потребно поништити, поништавање извршити тек након писане сагласности родитеља/дзз ученика чију је пријаву потребно поништити. Неопходно је прво штампати пријаву планирану за поништавање на којој ће родитељ/дзз својеручно, читко написати текст: „ Сагласан/а сам да се пријава број_______ поништи.“

Такође је потребно да родитељ/дзз упише датум и време, читко своје име и презиме, број личне карте или другог идентификационог документа издатог од _____, и на крају потпише.

Изјава у овом облику се заводи у протокол школе и задржава у школи.

Тек након тога директор или овалашћено лице може извршити поништавање пријаве.