"Човек који не чита добре књиге нема никакве предности над човеком који их уопште не зна читати" - Марк Твен

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет" - Нелсон Мандела

"Образовање, то је оно што остаје након што заборавите све што сте научили у школи" - Алберт Ајнштајн

Запослени

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 • Директор школе: Живан Макевић
 • Помоћник директора: Драгица Шуваковић

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

 • Секретар школе: Анита Милошевић
 • РеферентДипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове: Снежана Живановић
 • Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Татјана Игњатовић 

СТРУЧНА СЛУЖБА

 • Педагог: Снежана Петровић
 • Психолог: Мирјана Васић
 • Библиотекар: Драгица Шуваковић
 • Библиотекар: Соња Сотировић

ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК

 • Јагода Станић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 1. Весна Авдаловић 
 2. Светлана Арсеновић
 3. Милена Вељић
 4. Весна Живановић
 5. Јасмина Јанић
 6. Весна Јокић
 7. Милена Јокић
 8. Бранка Латковић
 9. Биљана Марић
 10. Милена Марковић
 11. Данијела Марковић
 12. Србијанка Митровић
 13. Јагода Радуловић
 14. Славка Чобанов

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Слађана Поповић
 2. Вера Марђокић-Симић
 3. Бојана Ковачевић
 4. Соња Сотировић  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Јелена Станковић
 2. Марија Павловић
 3. Јована Димић
 4. Соња Миловановић
 5. Светлана Милутиновић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 1. Мирјана Станчетић
 2. Светлана Милутиновић
 3. Соња Миловановић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Душан Јоцић
 2. Раде Јокић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Марија Марковић

ИСТОРИЈА

 1. Иван Досковић
 2. Александра Исаиловић

ГЕОГРАФИЈА

 1. Јасмина Вишњић
 2. Драгана Панић

МАТЕМАТИКА

 1. Јасна Угљешић-Ковановић
 2. Мирјана Танасић
 3. Борисав Панић
 4. Нада Вукашиновић

ФИЗИКА

 1. Татјана Илић
 2. Борисав Панић

ХЕМИЈА

 1. Воја Степановић
 2. Кристина Тодоровић

БИОЛОГИЈА

 1. Роса Јоцић
 2. Данијела Марковић 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 1. Марина Протић
 2. Милица Бобић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 1. Драгомир Тодоровић
 2. Петар Симић
 3. Марија Малетић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 1. Зоран Павлица
 2. Нада Вукашиновић

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

 1. Раде Јокић

УМЕТНОСТ

 1. Марија Марковић
 2. Раде Јокић 
 3. Душан Јоцић

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

 1. Драгана Панић
 2. Јасмина Вишњић

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 1. Драгана Панић
 2. Данијела Марковић

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ

 1. Иван Досковић

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

 1. Александра Исаиловић

ПРОГРАМИРАЊЕ УЗ ПОМОЋ МИКРОБИТ УРЕЂАЈА

 1. Светлана Милутиновић 
 2. Зоран Павлица

ВЕРСКА НАСТАВА

 1. Ненад Богдановић 
 2. Јанко Бабић

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

ДОМАР/МАЈСТОР  ОДРЖАВАЊА

 1. Роберт Благајац

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

 1. Слободанка Вујанић
 2. Биљана Ненадовић
 3. Зорица Туфегџић
 4. Милана Петровић
 5. Рада Илић
 6. Саша Милић
 7. Јелена Петровић
 8. Невенка Глигорић
 9. Данијела Вудраговић Благајац
 10. Љиља Костадиновић